556 мільйонів років тому українське Поділля розташовувалось поблизу Уельсу [fr]

Міжнародна група науковців очолювана професором Ель Альбані з університету Пуатьє (лабораторія CNRS) досліджувала фауну едікарського типу: протягом років порівнювалися осадові басейни Поділля України та Білого моря Росії як такі, що вміщують подібні різновиди. Проте з’ясувалось, що у результаті руху континентів те, що сьогодні знаходиться географічно близько могло розташовуватись дуже далеко і навпаки.

JPEG
проф. А.Ель Альбані та Є.Солдатенко на місці проведення українських досліджень зі скам’янілостями віком 557 мільйонів років.

Визначення абсолютного віку Поділля здійснювалось двома незалежними лабораторіями – у лабораторії магми і вулканів університету Клермон-Ферран та у департаменті Наук про Землю Женевського університету – із застосуванням двох методів - LA – ICPMS та CA-ID-TIМS; визначений вік дорівнює 556,78 ± 0,18 мільйонів років. Ґрунтуючись на отриманому віці - 556,78 ± 0,18 млн років, а також на досить примітивній морфології фауністичних залишків едіакарських організмів, знайдених в Україні, видається логічним відкрити дискусію щодо порівняння фауни сучасної України із залишками аналогічного періоду на інших сучасних географічних територіях. . Останні палео-географічні реконструкції доводять, що у цей період українське Волино-Поділля знаходилось поблизу сьогоднішнього Уельсу. Ця палео географічна близькість підкріплюється численними морфологічними подібностями фаунистичних залишків Волино-Подільського регіону та Шервудського лісу в Уельсі.

Ці наукові результати були отримані Є. Солдатенко під керівництвом А.Ель Альбані у рамках написання дисертації на здобуття наукового ступеню PhD під подвійним французько-українським керівництвом. Дослідження було здійснено у співпраці університету Пуатьє та Національного технічного університету "Дніпровська Політехніка", за фінансової підтримки посольства Франції в Україні. Публікація, що з’явилась у одному з найпрестижніших наукових видань підтверджує високий рівень наукового співробітництва, що реалізують дві країни.

Бібліографія

Soldatenko Y., El Albani A*., Ruzina M., Fontaine C., Nesterovsky V., Paquette, J.-L. Meunier A. & Ovtcharova M (2019) Precise U-Pb age constrains on the Ediacaran biota in Podolia, East European Platform, Ukraine. Scientific Report (Nature Publishing Group)

JPEG
Подільські розкопки (Україна) та скам’янілості віком 557 мільйонів років 1) Цикломедуза (справа наліво), 2) Неміана (зліва направо)

Опубліковано 25/02/2019

Топ