Довгострокова віза/Паспорт-талант

Закон від 7 березня 2016 р. Про іноземців у Франції дозволив подати заявку на отримання багаторічної посвідки на проживання із зазначенням "паспорт-талант", термін дії якого визначається характером, характеристиками, тривалістю тощо.

• віза на довготривале перебування, дійсна як дозвіл на проживання (VLS-TS) для перебування менше 1 року (має бути затверджена OFII)
• • віза на тривале перебування із зазначенням "паспорта таланту" на час перебування довше 1 року (іноземець повинен їхати в префектуру, щоб відкликати посвідку на проживання)

Цей список включає 10 категорій:

"Художній виконавець"
Іноземець, який є художнім виконавцем або автором літературного або художнього твору.

"CBE" або « Carte Bleue Européenne »
Іноземець, який має висококваліфіковану роботу за наймом

«Дослідник»

Іноземці, які мають диплом, еквівалентний ступеню магістра, які проводять дослідження або викладають на університетському рівні в рамках угоди про прийом, підписаної державною або приватною організацією з раніше затвердженою місією в області досліджень або вищої освіти.

"Створення підприємства"

Іноземець, що отримав диплом, еквівалентний ступеню магістра, або може засвідчити професійний досвід щонайменше п’яти років відповідного рівня, що підтверджує реальний і серйозний проект створення бізнесу у Франції (Доказ інвестицій не менше 30 000 євро)

"Економічні інвестиції"

Іноземець, який здійснює прямі економічні інвестиції у Франції (особисто інвестує у компанію чи інвестує через компанію, якою він особисто керує, або має намір створити чи гарантувати, протягом чотирьох років після інвестиції на французькій території або здійснити або зобов’язатись здійснити на французькій території інвестицію не менше 300 000 €).

"Кваліфіковані молоді випускники"

Іноземець, який займається оплачуваною професійною діяльністю та отримав у національному вищому навчальному закладі ступінь, щонайменше еквівалентний ступеню магістра, або якого прийнято на роботу в компанію для виконання функцій, пов’язаних з науково-дослідним та навчальним проектом для розвитку цієї компанії.

"Економічно інноваційний проект" (« start-up »)

Проектування прототипів або експериментальних установок нових продуктів, програмного забезпечення тощо.

"Міжнародна репутація"

Іноземець, національна чи міжнародна слава якого визнана та який практикує діяльність у науковій, літературній, мистецькій, інтелектуальній, освітній чи спортивній галузі у Франції.

"Офіційний представник"

Іноземець, який займає посаду законного представника в установі або компанії, заснованій у Франції, на період, поки іноземець є працівником або службовим співробітником в установі або компанії однієї групи.

"Співробітник у відрядженні"

Іноземець, який приїжджає до Франції в рамках завдання між установами тієї самої компанії або між компаніями тієї ж групи, що виправдовує, крім професійного стажу, що становить принаймні три місяці в групі або компанії створений за межами Франції, трудовий договір, укладений з фірмою, заснованою у Франції.

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ

1/ Дві належно заповнені французькою або англійською мовою та підписані анкети -запит на довгострокову вiзу

2 Три фотографії (висота голови має бути від 25 до 35 мм), з яких дві мають бути приклеєні на анкети
3/ Закордонний паспорт (виданий не більше 10-ти років тому та дійсний ще як мінімум 1 рік та 3 місяці), що має щонайменше 3 пусті сторінки, та копія всіх сторінок (окрім пустих). Особи, які мають декілька паспортів, мають надати їх всі під час подачі документів на відкриття візи

4/ Національний паспорт та його копія
5/ Докази фінансової спроможності на весь період перебування
6/Документи щодо цивільного стану: свідоцтво про народження/шлюб/розлучення/смерть (в окремих випадках) з апостилем та перекладом
7/ Оплата згідно діючих тарифів
8/ Додаткові документи, залежно від типу довготривалої візи «Талант-паспорту»:

1. Художній виконавець

• Робочий контракт (або декілька) загальною тривалістю мінімум на три місяці;
• форма CERFA, що відповідає укладеній угоді з іноземцем, у тому числ
виконувані обов’язки та поріг зарплати;
• оновлений витяг K-bis;
• довідка про сплату внесків на соціальне страхування в орган, відповідальний за
їх стягнення і, у відповідних випадках, в фонд оплачуваних відпусток, коли
на роботодавця, що приймає іноземного громадянина, поширюється це
зобов’язання;

• за необхідності, доказ від роботодавця про здійснення діяльності задоволняють
умови дотримання певних нормативних вимог, що ці умови виконуються з уповноваженими органами або установами

• підтвердження статусу заявника як художнього діяча або автора літературного
або художнього твору і доказ наявності проекту у Франції.

• -доказ наявності особистих ресурсів, в основному пов’язаних з діяльністю заявника, якщо
мова йде про винайм на роботу неповнолітнього працівника віком до 16 років, надання копії
роботодавцем заяви на отримання дозволу на працевлаштування від префекта департаменту,
в якому знаходиться працівник, якщо він не має дозволу, передбаченого статтею L.7124-1
Трудового кодексу.

• Якщо відповідна особа не працює за наймом
- доказ його статусу художнього діяча або автора літературного/художнього
твору і його статусу проекту у Франції.
- доказ наявності особистих і / або ділових ресурсів

2. Carte bleue Européenne (висококваліфікований працівник)

• трудовий договір, укладений із французьким роботодавцем, терміном від
12 місяців та зазначенням річної винагороди, принаймні рівну 1,5
середньорічної базової заробітної плати

• диплом про вищу освіту, що підтверджує не менше трьох років навчання, виданий
визнаним державою вищим навчальним закладом, або будь-який інший
документ, що підтверджує не менше ніж п’ятирічний стаж роботи за фахом відповідного рівня (апостильовані і перекладені)

• форма CERFA, що відповідає укладеній угоді з іноземцем, у тому числ
виконувані обов’язки та поріг зарплати

• оновлений витяг K-bis (юридична сособа) або оновлений
витяг K bis/карта ремісника (фізична особа)

• довідка про сплату внесків на соціальне страхування в орган, відповідальний за
їх стягнення і, у відповідних випадках, в фонд оплачуваних відпусток, коли
на роботодавця, що приймає іноземного громадянина, поширюється це
зобов’язання

• preuve de la qualification et de l’expérience du salarié pour occuper le poste sollicité
(copie des diplômes (apostillés et traduits) et titres obtenus par le salarié ; curriculum
vitae ; certificats de travail justifiant d’une expérience professionnelle)

доказ кваліфікації та досвіду працівника для обіймання потрібної посади
(копія дипломів (апостильовані та перекладені) та титулів, отриманих
працівником; резюме; свідоцтва про роботу з професійним досвідом)

Особливий випадок іноземця, який провів понад 18 місяців в іншій країні-учасниці
СВЕ. Він повинен подати заяву про видачу посвідки на проживання (СBE) в
префектуру за місцем проживання.

3. Економічні інвестиції (прямі)

• інвестувати особисто в компанію (стійка частка участі) не менше 10% від капіталу
або інвестувати через компанію, якою він особисто керує або якою він володіє.
не менше 30% від капіталу.
• створення або гарантування, або прийняття зобов’язань по створенню або
гарантуванню робочих місць протягом чотирьох років після інвестування до
Франції (гарантійний лист з повідомленням про зобов’язання)
річний план створення робочих місць та іноземних інвестицій)

• здійснювати або зобов’язуються здійснювати інвестиції до Франції в наступних
країнах у матеріальні або нематеріальні активи в розмірі не менше 300 000 євро

4. Молоді кваліфіковані та дипломовані працівники

1/ молодий дипломований спеціаліст

• диплом, як мінімум еквівалентний ступеню магістра або включений в список,
встановлений указом, виданий закладом вищої освіти, уповноваженим на
національному рівні (Апостильований і перекладений)

• трудовий договір, укладений з компанією, заснованою на території Франції, в
якому вказана заробітна плата, що не менше ніж вдвічі перевищує "Smic".
• бланк CERFA, що відповідає положенню заявника, включаючи, зокрема,
виконувані ним функції і пороговий рівень винагороди
• оновлений витяг K-bis
• довідка про сплату внесків на соціальне страхування в орган, відповідальний за
їх стягнення і, у відповідних випадках, перерахування до фонду оплачуваних відпусток, якщо роботодавець, який бере іноземця, несе такий обов’язок

2/ Працівник інноваційного підприємства:

• трудовий договір терміном більше трьох місяців з французькою компанією, визначеною в
статті 44 § 0A CGI, що підтверджує розмір річної винагороди, що не менше ніж вдвічі перевищує мінімальну річну заробітну плату, встановлену відповідно до статті 44 § 0А Кодексу підприємницької діяльності.
• доказ статусу молодої інноваційної компанії і прямого зв’язку зайнятості
з науково-дослідним проектом компанії.
• бланк CERFA, що відповідає положенню заявника, включаючи, зокрема,
виконувані ним функції і пороговий рівень винагороди
• оновлений витяг K-bis
• довідка про сплату внесків на соціальне страхування в орган, відповідальний за
їх стягнення і, у відповідних випадках, перерахування до фонду оплачуваних відпусток, якщо роботодавець, який бере іноземця, несе такий обов’язок

5.Іноземець, що визнаний у своїй країні або на міжнародному рівні

• Документ, що підтверджує репутацію заявника в науковій, літературній,
художній, інтелектуальній, освітній або спортивній сферах і свідчить про визнання його професійної діяльністї (публікація статей або досліджень в спеціалізованій пресі,
довідкова робота, участь у фестивалях, ярмарках, симпозіумах або професійне
навчання, надіслані запрошення, отримання премій, стипендій, проживання та
нагородження митців у Франції або в інших країнах)

• для артистів - якість закладів, в яких іноземець бажає виступити.
або зробити виставку,або вже виступав чи організовував виставку.

• Об’єкт та тривалість проекту заявника на території Франції
• доказ достатніх фінансових ресурсів
• при здійсненні трудової діяльності - документи для здійснення професійної діяльності

5.Офіційний представник (соціальний посередник)

• доказ того, що він виконує функції корпоративного службовця
в установі або компанії, заснованій у Франції
• доказ того, що валова винагорода не менше ніж в три рази перевищуватиме мінімальну річну заробітну плату
• підтвердження стажу роботи за наймом більше трьох місяців в якості
співробітника або посадової особи в установі або компанії з тієї ж групи.

6.Працівник у відрядженні (hors détachement)

(за умови, що вони працюють як частина мобільності між закладами однієї і тієї ж
компанії або "внутрішньогрупової" мобільності.

• бланк CERFA, що відповідає положенню заявника, включаючи, зокрема,
виконувані ним функції і пороговий рівень винагороди
• трудовий договір, укладений з компанією, заснованою на території Франції, в
якому вказана заробітна плата, що не менше ніж в 1,8 рази перевищує "Smic".
• доказ стажу роботи в групі або компанії, заснованої за межами Франції, в складі групи або компанії тривалістю не менше трьох місяців
• оновлений витяг K-bis приймаючого підприємства чи компанії у Франції
• свідоцтво про командирування соціального забезпечення або свідоцтво про задоволення заяви про реєстрацію у французькій системі соціального
забезпечення
• лист з докладним описом виконуваних функцій і мети майбутнього доручення
• довідка про сплату внесків на соціальне страхування в орган, відповідальний за
їх стягнення і, у відповідних випадках, перерахування до фонду оплачуваних відпусток, якщо роботодавець, який бере іноземця, несе такий обов’язок
• у разі необхідності, обгрунтування роботодавця в тих випадках, коли
здійснення такої діяльності обумовлено певними умовами регулювання, що ці
умови виконуються уповноваженими органами або установами
• якщо мова йде про працівника молодше 16 років, то копія від роботодавця
заяви на отримання дозволу на працевлаштування від префекта департаменту, в якому
знаходиться його зареєстроване підприємство, якщо у нього немає дозволу, згаданого в
статті L.7124-1 Трудового кодексу.

7.Дослідник

• Диплом, як мінімум еквівалентний рівню магістра (з апостилем та перелкдом)
• угода про розміщення, затверджене префектурою з державним або приватним органом, який виконує дослідницьку місію або місію в галузі вищої освіти

8.Розробник інноваційного проекту (« start-up »)

• Будь-який документ, що встановлює, зокрема, в силу його характеру:
цілі, термін, інноваційний характер економічного проекту заявника у Франції
(розробка прототипів або експериментальних установок нових продуктів, програмного
забезпечення і т.д.)

• будь-який документ, який може встановити визнання його проекту державним органом (*)
• доказ наявності фінансових ресурсів

(*)Іноземець повинен встановити інноваційний характер свого економічного проекту у
Франції і обгрунтувати визнання його проекту державним органом (державним органом,
органом місцевого самоврядування, громадською установою, організацією чи державною компанією) або стати переможцем конкурсу («Французький Технічний Квиток» і т.д.)

9. Створення підприємства

• Копія диплому, як мінімум ступеня магістра, або будь-який інший документ,
що підтверджує не менше п’яти років професійного досвіду відповідного рівня (Апостильований і перекладений)
• підтверджуючі документи для оцінки реальності і серйозності економічного
проекту
• CERFA (торгівельник, ремісник, промисловець )
• Доказ достатніх фінансових ресурсів
• Доказ інвестицій як мінімум 30 000 євро у промисловий проект
• absence de condamnation ou de décision emportant en France l’interdiction d’exercer
une activité commerciale
відсутність судимості, чи рішення, яке призвело б до заборони промислової діяльність у Франції
• в разі обмеженої діяльності (дозвіл на здійснення діяльності)
*Діяльність повинна бути сумісною з громадською безпекою, громадським здоров’ям
та спокоєм.

**Для членів сім’ї "Паспорт-талант" ви повинні пред’явити докази сімейних зв’язків (свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження дітей) та копію візи, отриману членом сім’ї.

Увага: Вiддiл вiз може вимагати додатковi папери в залежностi вiд специфiки заяви. Всі документи надані українською мовою мають бути перекладені на французьку перекладачем акредитованим Посольством Франції. Відправляти пакет документів поштою або факсом категорично заборонено.

Опубліковано 28/02/2020

Топ