Довгострокова віза/ Вiза "о пер" [fr]

Довгострокова віза "О пер"

СПИСОК ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ НА ПОДАННЯ У НАСТУПНОМУ ПОРЯДКУ:

1. Дві належно заповнені (французькою або англійською мовою та підписані
анкети-запит на довгострокову вiзу
2. Три фотокартки виготовлені відповідно до норм, дві з яких мають бути приклеєні у відповідному кадрі до анкет
3. Закордонний паспорт (має щонайменше дві пусті сторінки, виданий не більше 10-ти років тому та дійсний ще як мінімум 3 місяці після закінчення дії візи) та копії всіх його сторінок (окрім пустих). Особи, які мають декілька паспортів, мають надати їх всі під час подачі документів на відкриття візи
4. Національний паспорт та копії всіх сторінок, крім пустиx
5. Оригiнал угоди, підписаної між заявником та приймаючою стороною на визначеному постановою бланку.
6. Копії документів приймаючої родини (копії національних посвідчень, паспортів, а для іноземців – копії посвідок на проживання та паспортів)
7. Свiдоцтво про народження завірене апостилем з перекладом французькою мовою
8. Довiдка про відсутність судимості завірена апостилем та перекладена французькою мовою
9. Останнiй отриманий заявником диплом з додатком, завірений апостилем та перекладений французькою мовою. Будь який документ (диплом, свідоцтво тощо), що засвідчує базове знання французької мови
10. Поліс медичного страхування на весь період перебування, що покриває медичні витрати, репатріацію та цивільну відповідальність
11. Мотиваційний лист у довільній формі, написаний або перекладений французькою мовою
12. Оплата за вiзу за дiючим тарифом, у гривнях.

Кожен документ подається в оригiналi з однією ксерокопiєю, двома окремими пакетами.

ОТРИМАТИ БЛАНК АНКЕТИ

Увага: Вiддiл вiз може вимагати додатковi папери в залежностi вiд специфiки заяви. Всі документи надані українською мовою мають бути перекладені на французьку перекладачем акредитованим Посольством Франції. Відправляти пакет документів поштою або факсом категорично заборонено.

Опубліковано 02/10/2019

Топ