ІНСТИТУЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

- 

- 

- 

- 
Основний обсяг інституційної та технічної допомоги, яку Франція надає Україні, розподіляється через програму TACIS Європейського союзу. Одначе двосторонні проекти відіграють значну роль і є доволі різноманітними. Вони здійснюються за тими самими напрямами, що й проекти програми TACIS.
- 
Підтримка інституційних, адміністративних та правових реформ Цей напрямок стосується, здебільшого, організації державної влади та юстиції,
- 
але передбачає також заходи, що сприяють розбудові громадянського
- 
суспільства як невід’ємної складової демократичної держави.
- 

- 

- 

- 
У сфері організації державної влади, основна увага приділяється професійній підготовці державних службовців як на загальнодержавному (модернізація системи державного управління, координація роботи уряду, підготовка державних службовців з питань європейського законодавства), так і на регіональному рівні (економічний розвиток регіонів, управління міськими службами комунального господарства, екологічна політика у містах).
- 

- 

- 

- 
У сфері судочинства заходи стосуються післядипломної підготовки суддів
- 
та прокурорів і мають на меті підвищення ефективності юстиції. Темою
- 
співпраці між міністерствами юстиції двох країн є законодавча база у галузі боротьби з економічними та фінансовими злочинами, а також юрисдикційна допомога. У сфері внутрішньої безпеки заходи стосуються боротьби з організованою злочинністю та незаконною імміграцією.
- 
Щодо розбудови громадянського суспільства, то проекти у цьому напрямі
- 
скеровані, з одного боку, на підтримку вільної преси, а з іншого боку - на стимулювання інтересу молоді до політичного життя.
- 

- 

- 

- 
Модернізація економіки
- 

- 

- 
Роль Посольства стосується програм з розробки навчальних технологій, які
- 
провадяться спільно українськими та французькими установами, а також
- 
ініціативи щодо промислової реструктуризації та конверсії зайнятості у
- 
Донецькому регіоні. У 2005 році розпочнеться проект у сфері аналізу
- 
статистичної та економічної інформації підприємств. У аграрній сфері
- 
предметом співпраці є безпека харчування та ветеринарна медицина.
- 
Пом’якшення негативних наслідків перехідного періоду Допомога Франції у соціальній сфері та сфері охорони здоров’я має на меті покращення санітарної ситуації в Україні і передбачає заходи у галузі перинатальної ехографії.
- 

- 

- 
У сфері охорони довкілля Україні надається допомога за програмою CORE, яка до недавнього часу діяла лише в Білорусі і яка має на меті реабілітацію та покращення умов життя на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім того, найближчим часом має розпочатися реалізація проекту з підвищення безпеки атомних електростанцій.

Опубліковано 11/04/2005

Топ