Курси французької мови у Французькому інституті в Україні

Курси французької мови при Французькому інституті в Україні

Див.також:
Французький інститут в Україні : http://institutfrancais-ukraine.com/

1. Презентація

Адміністрація курсів / місце занять / викладачі:

Головна мета курсів – це розвиток у слухачів вміння спілкуватися у різноманітних ситуаціях повсякденного чи професійного життя.

Курси гармонійно поєднують надбання навичок усного і письмового мовлення, розуміння усної та письмової мови, вивчення граматики, розширення словникового запасу, знайомство з культурними особливостями та звичаями Франції. Єдиною мовою спілкування під час занять є французька.

Всі засоби спрямовані на те, щоб активне навчання на курсах задовольняло різноманітні потреби слухачів: сучасні підручники з аудіо- та відеопідтримкою двох французьких видавництв (CLE

International та Hachette), групи з невеликою кількістю слухачів (14 осіб), колектив українських та французьких викладачів, підібраних з урахуванням їх вміння викладати французьку без використання рідної мови.

За бажанням слухачі мають змогу заглибитись у франкомовне середовище: вони безкоштовно можуть користуватися медіатекою, відвідувати всі культурні заходи, кіноклуб, літературний чай...
Адміністрація курсів

Години роботи:

понеділок - п’ятниця 10.00 – 13.00, 14.00 - 19.00

Директор курсів: Наталія ВОВЧЕНКО

Педагогічний радник, заступник директора курсів: Полiн Бовiльє

Секретар курсів: Василій ТАРАСЕНКО

Французький культурний центр

01054 Київ вул. Гончара, 84

метро: "Університет"

телефони: 486 92 33, 096 472 27 44

Будь-ласка, пишіть нам на: cours_de_francais@ifu.kiev.ua

Прохання писати тему листа латиницею (наприклад: kursy або informatsia)

Місце занять:

1. Французький культурний центр, вул. Гончара, 84

2. Національний педагогічний університет ім М.П. Драгоманова, вул. Тургенєвська, 8/14

2. Курси та програми

Базовий курс французької мови (починаючи з 17 років) : отримання ґрунтовної бази французької усної та письмової мови.
Французький культурний центр пропонує 12 модулів, кожен по 45 годин. Цей поділ на модулі відповідає «Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти, викладання, вивчення та оцінювання» - Є.Р.М.О.(дивіться таблицю у рубриці «Дипломи» ).

•Курси французької ділової мови : знайомство з французькою економічною та комерційною мовами, зі світом французьких підприємств та ділових кіл.

Література і країнознавство : пізнання різних аспектів французької культури через кінематографічні твори, статті з преси, французькі пісні, радіо- і телепередачі. Обов’язкове тестування для запису: мінімальний рівень A2.

•Французька засобами театру : вивчення французької мови за допомогою театральних прийомів та участі у постановці спектаклю, постановка вистав французьких та франкомовних авторів, імпровізації ..., вдосконалення усної французької мови (фонетика, інтонація). Обов’язкове тестування для запису: мінімальний рівень A2 (для дорослої аудиторії).

•Курси з підготовки до іспитів для отримання дипломів та проходження тестів: інтенсивна підготовка для отримання французьких посвідчень, набуття спеціальної техніки їх складання, підвищення рівня французької мови.

•Курси французької на підприємстві : програма повністю адаптована до роботи закладу, враховує професійні інтереси слухачів.

•Курси для дітей та підлітків: ми пропонуємо семестр тривалістю 45 годин занять (15 тижнів), тобто двічі по 1 годині 30 хвилин.

•Курси української та російської мов як іноземних : вивчення української або російської на всіх рівнях (початковий, середній, поглиблений).

3. Календар запису та вартість

Тестування для визначення рівня є безкоштовним. прохання записуватися на тестування попередньо по телефону.

Попередній запис до групи інтенсивного навчання

Programme cours français 2016-2017 - PNG
Programme cours français 2016-2017 - PNG

4. Дипломи: підтвердження знань

Французький культурний центр є офіційним центром підготовки та проходження іспитів: тут ви маєте змогу простим та швидким способом підтвердити ваші знання з французької мови та вашу здатність використовувати її у суспільному житті, у подорожах, на роботі та в навчанні.

Отримані результати нададуть вам можливість чітко визначити ваш рівень згідно шкали рівнів Ради Європи.

Існує 6 основний посвідчень: DELF, DALF, TCF, TEF, TEFaQ та DFА:

1. DELF та DALF: Дипломи з французької мови

Дипломи DELF та DALF є офіційними дипломами Міністерства освіти Франції, які підтверджують рівень володіння французькою мовою кандидатів-іноземців. DELF та DALF складаються з 6 окремих дипломів, які відповідають шести рівням “Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, викладання, вивчення та оцінювання” (Є.Р.М.О.). Таким чином, в залежності від свого рівня володіння мовою кандидат може записатися на іспит згідно власного вибору.

http://www.ciep.fr/delfdalf/presentation.htm

На кожному рівні оцінюються 4 мовні навички: розуміння усної та письмової мови, вміння висловлюватись усно та письмово.

Відповідальна за іспити DELF / DALF: пані Дельфін ЗЕРБІБ

8 067 390 65 04

Регіони, мешканці яких можуть складати іспити у Києві:
Київ, Житомир, Вінниця, Черкаси, Чернігів, Біла Церква

2. TCF

TCF: тест зі знань з французької мови

Визнаний Європейською Асоціацією мовного тестування (ALTE) TCF є тестом зі знань з французької мови, аналогом якого є IELTS Кембриджу з англійської та TestDaf з німецької.

Дата проведення тесту: 16 лютого 2011

Вартість : 1150 гривень

Запис 11 – 22 січня 2011 р.

Цей тест визначає рівень володіння базовою французькою мовою для не франкомовних кандидатів, які мають бажання з професійних або особистих міркувань підтвердити його швидко, просто та надійно.
Методика покладена в основу розробки TCF є єдиною у Франції: стандартизований, з єдиною шкалою, він забезпечує визначення знань з французької мови кандидата згідно шести рівням, що відповідають рівням Європейської Ради з “Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, викладання, вивчення та оцінювання”.

Він складається з обов’язкових та додаткових іспитів.

TCF є інструментом виміру рівня володіння французькою мовою. Він не є іспитом для отримання диплому. Він є, так би мовити, фотографією цього рівня під час складання іспитів. Ось чому посвідчення TCF, де засвідчується рівень, є дійсним лише протягом двох років. Жоден диплом чи спеціальна підготовка не вимагаються для проходження TCF

3. TEF: Тест оцінки знань французької мови

Надзвичайно зручний засіб для оцінки рівня володіння французькою мовою кандидатів, рідна мова яких - не французька. TEF надає змогу іноземним студентам підтвердити цей рівень для навчання у франкомовних країнах (вищих навчальних закладах, університетах, тощо) або для професійних потреб. Він надає можливість підприємствам використовувати результати тесту при прийомі на роботу іноземного персоналу.

TEF не є ні дипломом, ні сертифікатом – це посвідчення. Посвідчення, що відповідає певним результатам і є дійсним протягом року з дня складання тесту. В посвідчені вказуються бали, отримані за кожне завдання, а також детальний коментар кожної оцінюваної мовної навички (при загальній майже однаковій оцінці два кандидати можуть виявити різні мовної навички).

Жоден диплом не вимагається для запису на TEF. Ви маєте змогу складати TEF багато разів. Створений та розроблений Паризькою торгово-промисловою палатою TEF надає вам можливість перевірити ваші знання з французької мови (розуміння та висловлювання).

Визнаний у всьому світі, він може бути корисним вам при проходженні процедури прийому на роботу, при бажанні продовжити навчання у навчальних закладах Франції або намірів жити та працювати за кордоном :

- для навчання у Франції: вам необхідно дізнатись в навчальному закладі, до якого ви бажаєте вступити, про іспити, котрі вам необхідно скласти: обов’язкові ТА/АБО додаткові;
- для еміграції до Канади: Федеральний уряд Канади може вимагати складання всього загалу іспитів TEF – обов’язкових ТА додаткових.

Дата проведення тесту: 17 лютого 2011

Вартість: 1450 гривень

4. TEFaQ : Тест оцінки знань французької мови для Квебеку.

Тест оцінки знань французької мови для Квебеку – TEFaQ – це різновид тесту ТЕF (Тест оцінки знань французької мови), який видається Міністерством імміграції та культурних спільнот Квебеку для отримання візи для в’їзду до Квебеку.

Дата проведення тесту: 23 лютого 2011

Вартість: 790 гривень

5. DFP : диплом з французької ділової мови

Іспити з французької ділової мови Паризької торгово-промислової палати передбачені для кандидатів, для яких французька мова не є рідною. Це іспити, які перевіряють практичні навички письмового та усного спілкування французькою мовою на різних рівнях у ситуаціях професійного життя. Диплом DFA є значною перевагою для тих, хто працює у франкомовних та міжнародних структурах.

Іспити з ділової французької мови складаються з двох категорій завдань:
- письмові завдання, що розробляються та перевіряються в Парижі, відповідальною за які є Паризька торгово-промислова палата
- усні завдання, за розробку, організацію та проведення яких відповідає місцевий екзаменаційний центр.

DFP B2: Стосується кандидатів, що досягли рівня володіння французькою ділоою мовою вищого за середній. Цей рівень відповідає 450-500 годинам вивчення мови.

DFP C1: Підтверджує здатність користуватись французькою мовою у більшості соціальних та професійних ситуацій, включаючи і на керівних посадах.
Відповідає потребам кандидатів, що переслідують три наступні мети:

- працювати на підприємстві або в установі, котрі підтримують постійні зв’язки з франкомовними партнерами;
- успішно продовжити вищу освіту французькою мовою по спеціальності, спорідненій зі світом ділових стосунків (торгівля, управління економікою, керування підприємством, тощо);
- продовжувати підвищення свого рівня, готуючись до DFP 3-го ступеня (Поглиблений диплом з французької ділової мови – DAFA).

DFP C1 ступеня призначений для кандидатів, які досягли вищого рівня володіння французькою діловою мовою. Цей рівень відповідає 600 годинам вивчення мови.

Дата проведення тесту DFA 1: 21 грудня 2010

Вартість: 630 гривень

Запис 27 жовтня – 5 листопада 2010 р.

Опубліковано 20/07/2016

Топ