Поїздки до Франції

з 10 по 14 червня 2007 року : панi Іннa Ємельяновa, заступник Міністра юстиції України, і панi Вікторія Тісногуз, директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

В рамках правовового і судового співробітництва Посольства Франції, на запрошення французької сторони з 10 по 14 червня 2007 року відбувся ознайомчий робочий візит з тематики виконання судових рішень пані Інни Ємельянової, заступника Міністра юстиції України, і пані Вікторії Тісногуз, директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Мета цього візиту полягала в ознайомленні делегації з порядком виконання судових рішень у Франції. На відміну від України, у Франції не існує централізованої служби виконання судових рішень. Міністерство юстиції наглядає за виконанням рішень судів у цивільних справах (в широкому значенні слова) через Дирекцію цивільних справ і канцелярій (DACS) або через Дирекцію у кримінальних справах і з помилувань (DACG) за виконання судових рішень в кримінальних справах. Безпосереднє виконання судових рішень покладається на суди і їхні допоміжні служби. Мова йде про надзвичайно обширну систему: судові рішення в цивільних справах (включно з рішеннями господарських судів і судів з вирішення трудових спорів) доводяться до відома зацікавлених осіб, які, у випадку виникнення труднощів з їх виконанням, можуть звернутися до судових виконавців. Виконання рішень в кримінальних справах покладається на різні служби і, зокрема, на суддю з виконання покарань і прокурора Республіки, який діє в публічних інтересах. На противагу цій системі, виконання рішень адміністративних судів здійснюється в особливому порядку, який контролюється Державною Радою як найвищою судовою інстанцією адміністративної юрисдикції. Безпосередній нагляд здійснюється Палатою звітів і досліджень. Незважаючи на складність цієї системи, частка виконаних рішень в цивільних і кримінальних справах є досить високою, тоді як майже невідомі випадки невиконання рішень адміністративних судів.

Пані Ємельянова і пані Тісногуз спочатку були прийняті у Трибуналі великої інстанції м. Мелєн (неподалік від Парижа) головою трибуналу, пані Ніколь Маестрассі, і прокурорм Республіки, паном Сержем Дінтрозом, після чого воно відвідали службу виконання покарань відділу виконання судових рішень. Вони також відвідали Комісію з відшкодування шкоди, завданої жертвам злочинів.

Згодом, українська делегація провела ряд зустрічей в Міністерстві юстиції Франції, зокрема, з паном Жаном Кентаром, заступником директора DACS з питань виконавчої служби (фото 1 і 2), а потому з пані Наталі Бекаш, заступником директора DACG з питань загальної кримінальної політики, і паном Рішаром Дюбаном, начальником відділу виконання судових рішень і помилувань DACG. В ході робочої зустрічі в Національній палаті судових виконавців пані Ємельянова і пані Тісногуз ознайомились детальніше яким чином судові виконавці, які вважаються працівниками вільної міжміністерської професії, роблять внесок в належну роботу публічної судової служби.

І накінець, делегація були прийната в Державній Раді паном Жаном-Мішелем Белорже, Головою Палати звітів і досліджень, який пояснив їм в який спосіб адміністративна юстиції наглядає за здійсненням рішень і якими засобами вона для цього володіє (система астрента), зокрема, по відношенню до публічної адміністрації.

з 5 по 9 червня 2007 року : заступник Голови ВАСУ п. Олександр Панченко, у супроводі п. Тетяни Олійник, Директора Управління організаційно-методичної роботи, і п. Світлани Пилипець, Директора Управління міжнародно-правового співробітництва ВАСУ.

В рамках судової та правової співпраці Посольства Франції, заступник Голови ВАСУ п. Олександр Панченко, у супроводі п. Тетяни Олійник, Директора Управління організаційно-методичної роботи, і п. Світлани Пилипець, Директора Управління міжнародно-правового співробітництва ВАСУ, був запрошений відвідати Францію з робочим візитом з 5 по 9 червня 2007 року з метою проведення ряду зустрічей з своїми колегами з адміністративної юрисдикції Франції (фото 1).

Делегація Вищого адміністративного суду України провела дводенний візит до Державної Ради Франції, під час якого члени делегації ознайомились з діяльністю цієї інституції. Під час робочої зустрічі з Державним радником п. Марселем Пошаром, який відповідає за управління міжнародного співробітництва, було узагальнено стан співробітництва ВАСУ з Державною Радою, а також перспективи його розвитку (фото 2). Зустріч з п. Патріком Фрідманом, Генеральним секретарем Державної Ради, стала доброю нагодою для висвітлення питання в який спосіб Державна Рада забезпечує єдність адміністративної юстиції, як шляхом творення судової практики під час касаційних проваджень, так і під час адміністрування судів адміністративної юрисдикції. Насправді, цей Високий суд відає в централізованому порядку певною кількістю повноважень (з питань інформатизації, утримання будівель, контролю за витратами тощо), включаючи повноваження з просування адміністративних магістратів по службі, яке він здійснює через Вищу раду Адміністративних трибуналів і Апеляційних адміністративних судів, яка очолюється віце Президентом Державної Ради і адмініструється Генеральним секретарем Державної Ради (фото 3).

Під час зустрічі з п. Жаном-Мішелем Бельорже, Головою Палати звітів та судової практики, було виявлено багато спільних рис в організації діяльності судових адміністративних органів обидвох країн, зокрема, що стосується кількості адміністративних судів першої інстанції та кількості апеляційних адміністративних судів, а також приблизно рівної кількості адміністративних позовів та апеляційних скарг. Українська делегація також цікавилась засобами, якими володіє адміністративний суд для ознайомлення з інформацією про давню та нову судову практику в адміністративних справах (публікації рішень в спеціальному збірнику “Lebon”, розміщення їх у внутрішній інформаційній мережі, проведення аналізу судової практики).

Було проведено робочу зустріч з пані Клер Джеймс, секретарем у спірних провадженнях, або завідувачем канцелярії Державної Ради. Пані Джеймс розповіла про діяльність Палати спірних проваджень і про розподіл потоку справ між десятьма малими палатами, які входять в її склад, і про те як Державна Рада вирішує справу в залежності від терміновості чи важливості провадження або у складі одноосібного суду (референтна процедура), або малою палатою, або в об”єднаному складі малих палат, або, якщо мова йде про найскладніші справи чи про справи великого об”єму, у складі всієї палати спірних проваджень, або ж на пленарному засіданні на чолі з віце-президентом Державної Ради.

Цей візит з ознайомлення з адміністративною юрисдикцією Франції продовжувався у м. Мелен на запрошення пана Блеза Сімоні, Голови Адміністративного трибунала м. Мелен, який прийняв делегацію з метою її ознайомлення з діяльністю адміністративного суду першої інстанції (фото 4 і 5).

На завершення візиту, відбулася одноденна робоча поїздка до Адміністративного апеляційного суду м. Ліон (фото 6, 7 і 8). Президент цього суду, п. Даніель Шабаноль, Державний Радник, разом зі своїм заступником паном Франсуа Буррашо розповів про організацію діяльності суду та про організацію відносин апеляційного суду з окружними адміністративними судами, а також з Державною Радою як касаційною інстанцією. У той же час пані Елен Файоль, яка завідує канцелярією, розповіла українським гостям про роботу програмного забезпечення “Skipper”, за допомогою якого обробляється потік справ з моменту їхнього надходження до суду аж до моменту винесення рішення по суті. В цей день, який виявився настільки інформативно насиченим, наскільки й дружнім, українська сторона висловила інтерес до розробки власного програмного забезпечення на основі Кодексу адміністративного судочинства, яке б дозволило як полегшити роботу з обробки справ (зокрема, кореспонденції), так і уніфікувати процедуру обробки справ разом з апеляційними та окружними адміністративними судами. З метою інформування, пані Файоль передала своїй колезі з ВАСУ, пані Олійник, документацію стосовно програми “Skipper”.

13-16 березня 2007 року : Володимир Ротань, завідувач кафедри Академії суддів України, і п. Юрій Мірошниченко, депутат Верховної Ради України.

13-16 березня 2007 року в рамках судової і правової співпраці Посольства Франції відбувся візит до Франції на запрошення французької сторони української делегації в складі п. Володимира Ротаня, завідувача кафедри Академії суддів України, і п. Юрія Мірошниченка, депутата Верховної Ради України, голови підкомітету ВРУ з питань судової реформи, в супроводі п. Ніколя Мазіо, технічного асистента МЗС Франції і технічного радника при Міністерстві юстиції України, з метою поглиблення відносин з Національною школою магістратури (НШМ) і ознайомлення з французькою системою відбору і навчання магістратів, суддів та прокурорів.

Слід зазначити, що час проведення візиту видається особливо вдалим, оскільки саме тепер Парламент України розглядає законопроект про судоустрій, в рамках якого можлива перетворення статусу Академії суддів України на Національну школу суддів (фото 1).

п. Ротань і п. Мірошниченко провели зустрічі з двома керівниками служб паризького філіалу Національної школи магістратури, а також зустрічі за основним місцем розташування Національної школи магістратури в м. Бордо. Перша зустріч відбулася за участі п. Брюно Пірейра, заступника директора з питань підвищення кваліфікації, в присутності п. Ізабель Роар-Месаже, судді відповідальної за підвищення кваліфікації. Основна ціль цієї першої зустрічі полягала в короткій презентації Національної школи магістратури, порядку відбору магістратів і умов, в яких вони повинні на протязі своєї кар’єри проходити щорічний тижневий курс підвищення кваліфікації, при чому незалежно від ієрархії своєї посади. Ця зустріч стала слушною нагодою дати відповідь на численні запитання делегації з приводу конкурсного відбору і навчання слухачів юстиції (офіційна назва студентів школи), зокрема, що стосується відмінностей між теорією, що вивчається в університетах до проходження конкурсного відбору до школи, і практичним навчанням, яке здійснюється в Національній школі магістратури, яка таким чином може вважатися школою застосування знань на практиці. Друга зустріч відбулася за участі п. Флоранс Шміт-Парізе, заступника директора школи з питань міжнародного співробітництва, яка розповіла про міжнародну діяльність школи, а також про те, як НШМ може сприяти розвиткові Академії суддів України.

Делегація також відвідала м. Бордо, яке є основним місцем розташування Національної школи магістратури, і в якому відбулися ряд зустрічей з особами, відповідальними як за початкове навчання слухачів юстиції, так і з тими, хто відповідає за організацію і проходження практики на протязі всього курсу навчання. Після прийому делегації п. Ізабель Монтань, керівником кабінету директора НШМ, і п. Каролін Гарігу, асистента-лінгвіста, і відвідин приміщення школи (фото 1 і 2), делегація на протязі дня провела зустрічі з пані Монтань, п. Клодом Чехом, магістратом відповідальним за навчання суддів (для майбутнього обіймання суддівської посади), пані Колет Мартін-Пігаль, заступника директора з питань проходження практики, і пані Паскаль Белєн, магістрата відповідального за навчання (для майбутнього обіймання посади слідчого суду), в ході яких в деталях було представлено організацію школи, відбір кандидатів на конкурсних засадах різного виду, навчання слухачів і умови організації проходження практики та її наступної оцінки.

п. Ротань і п. Мірошниченко також були прийняті іншими інституціями, які безпосередньо чи опосередковано займаються навчанням магістратів. Один з таких прийомів було організовано в Дирекції судових служб (бюро відбору на посаду магістратів) Міністерства юстиції Франції, в ході якого було вивчено порядок опрацювання міністерством досьє кандидатур для надання доступу на проходження вступних іспитів до НШМ, зокрема, шляхом проведення адміністративної і поліцейської перевірки, що передбачає, окрім перевірки даних про судимість, вивчення їхньої моральності, тобто їхньої поваги в минулому до республіканського правопорядку. Пані Еліз Віньє, магістрат з бюро відбору магістратів, також пояснила яким чином недавні судові справи (зокрема, мова йде про скандал у справі “Утро”, що призвів до розслідування і ув’язнення, а згодом до звільнення невинних осіб у справі педофілії) змусили законодавця посилити вимоги до кандидатів на проходження конкурсу щодо заняття судівських та прокурорських посад.

Делегація також провела зустріч з п. Патріком Фрідманом, державним радником (суддею) і генеральним секретарем Державної Ради, для обговорення організації навчання адміністративних магістратів (суддів адміністративних трибуналів). Слід зазначити, що, на відміну від суддів судів загальної юрисдикції, адміністративні магістрати включно з членами Державної ради в основному готуються Національною школою магістратури, після чого, вступивши на посаду, саме Державна Рада забезпечує їх підготовку та кваліфікацію.

Після цього, п. Ротань і п. Мірошниченко були прийняті в Касаційному суді п. Брюно Коттом, виконуючим обов’язки Голови Касаційного суду, в присутності п. Елізабет Понруа, радника (судді) Палати у кримінальних справах, і п. Анн-Елізабет Кредевіль, радника Першої палати у цивільних справах (фото 3). В основному, на зустрічі мова йшла про організацію та роль Касаційного суду як верховного суду загальної юрисдикції, його відносини з Державною Радою як верховним судом адміністративної юрисдикції, порядком прийому на посаду і про відмінності між радниками-референдарями, які є молодшими суддями, і радниками, які є повноправними суддями, а також були дані відповіді на питання членів делегації про деякі моменти судової практики.

Робочий тиждень делегації завершився зустріччю з п. Жаном-Луї Надалем, генеральним прокурором Касаційного суду, в присутності п. Жана-Батіста Авеля, радника при генеральному прокуророві (фото 4). Ця зустріч знову дозволила обговорити питання навчання, оскільки генеральний прокурор є за посадою віце-президентом ради правління НШМ, після чого було обговорено питання важливості налагодження діалогу між представниками правового і судового світу України і Франції в двосторонньому порядку, а також через систему європейських інституцій. Пан Надаль знову наголосив на своєму глибокому інтересі в співпраці з Україною і про нетерпіння, з яким він очікує майбутню поїздку до Києва, яку заплановано на 31 травня- 1 червня 2007 року, з метою проведення зустрічей з Міністром юстиції і його візаві з Генеральної прокуратури. В ході цієї зустрічі також планується організація круглого столу, присвяченого питанню підготовки і відповідальності суддів та прокурорів, який буде організовано Посольством Франції в Україні разом з Вищою радою юстиції, і в якому також прийме участь п. Флоранс Шміт-Парізе, заступник директора НШМ з міжнародного співробітництва.

20-24 листопада 2006 року : Пані Лідія ІЗОВІТОВА, голова Вищої ради юстиції України та Пані Тамара АНДРІЄВА, керівник департаменту міжнародного співробітництва Міністерства юстиції.

20-24 листопада 2006 року на запрошення Посольства Франції в Україні в рамках судової і правової співпраці посольства відбувся візит у Францію Лідії Ізовітової, голови Вищої ради юстиції України, і Тамари Андрієвої, керівника департаменту міжнародного співробітництва Міністерства юстиції України, з метою поглиблення відносин з Вищою радою магістратури і вивчення французької системи призначень, просування по службі та дисциплінарної відповідальності суддів та прокурорів (див. фото 1).

В рамках мети візиту Лідія Ізовітова і Тамара Андрієва відвідали Вищу раду магістратури, де вони зустрілися з Франсісом Брен-Буісоном, головним радником Рахункового суду, Жан-Мішелем Бренцом, генеральним адвокатом Касаційного суду, і Люком Барб’є, суддею Трибуналу вищої інстанції Парижа. Всі троє є членами Вищої ради магістратури, представниками кожної з категорії членів Ради, а саме: загальні члени, члени, – представники секції прокуратури, і члени суддівської секції. Візит до Вищої ради магістратури дозволив розвинути ті питання, що були підняті паном Бренцом під час його візиту до Києва в жовтні 2006 року, зокрема щодо способу просування суддів по службі та їх дисциплінарної відповідальності (див. фото 2). В рамках візиту у Вищу раду магістратури і в контексті центральної теми візиту до Франції Л. Ізовітова і Т. Андрієва провели ряд зустрічей в Національній школі магістратури, в Дирекції цивільних справ та канцелярії, а також в Дирекції судочинства Міністерства юстиції. Одночасно відбувся візит у Спілку адвокатів Парижа і Трибунал вищої інстанції Парижа.

Було проведено робочу зустріч з Крістіаном Ресег’є, головним інспектором судових служб Міністерства юстиції, значення якої для української делегації слід підкреслити, зокрема, в світлі можливої законодавчої ініціативи Міністерства юстиції України про створення подібної служби інспекції. В цьому плані може бути доречним створити таку інспекцію в системі Вищої ради юстиції з повноженнями щодо проведення за дорученням Вищої ради розслідувань поведінки того чи іншого судді чи прокурора, або діяльності відповідного суду, чого немає у Франції.

Було проведено прийом української делекації Жан-Луї Надалем, генеральним прокурором Касаційного суду і Жан-Батістом Авелем, керівником служби генерального прокурора (див. фото 3 і 4). Під час цієї зустрічі знову було обговорено питання дисциплінарної відповідальності суддів та прокурорів, особливостей їх навчання та професійної етики під час здійснення повноважень, що супроводжувалось жвавою дискусією. Генеральний прокурор , Жан-Луї Надаль, який одночасно виконує обов’язки голови дисциплінарної секції прокурорських працівників Вищої ради магістратури, знову підкреслив актуальність і значущість цього питання у Франції, в час коли пропонуються реформи у сфері правосуддя, з метою зміни складу Вищої ради магістратури, зміцнення інституту прокурорсько-суддівської відповідльності. У свою чергу пані Ізовітова пояснила, що в Україні існує протилежна проблема – недостатність механізмів притягнення до відповідальності працівників суду та прокуратури при наявності достатніх підстав, і далекий від досконалості спосіб прийому на роботу суддів та прокурорів. Наприкінець Жан-Луї Надаль запропонував провести у 2007 році в Києві або Парижі круглий стіл за участю представників суду і прокуратури з Франції та України з тематики прийому на роботу, просування по службі, етики та відповідльності суддів та прокурорів.

19-24 листопада 2006 року : Пан Олександр Пасенюк, голова Вищого адміністративного суду, та Пан Микола Сіроч, перший заступник голови.

19-24 листопада 2006 року Олександр Пасенюк, голова Вищого адміністративного суду України, і Микола Сіроч, перший заступник голови суду, в рамках правової і судової співпраці Посольства Франції в Україні здійснили на запрошення посольства візит до Франції для зустрічі з керівниками відповідних судових установ Франції (див. фото 1).

Протягом двох днів М.Сіроч і О.Пасенюк провели ряд зустрічей у Державній раді з метою ознайомлення з діяльністю цього органу. Зокрема була проведена зустріч з Віце-президентом Жан-Марком Совом, за участю Жан-Мішеля Бельорже, Президента палати звітів і досліджень, а також Патріка Фрідмана, Генерального секретаря Державної ради. В ході цієї зустрічі її учасники виявили багато спільного в організації системи адміністративного судочинство двох країн, зокрема приблизно однакову кількість адміністративних судів першої та апеляційної інстанцій, а також справ, що знаходяться в їх провадженні. Українська делегація особливо зацікавилась можливостями адміністративних судів Франції фільтрувати надходження справ в апеляційній і в касаційній інстанціях, адже в Україні така можливість відсутня і призводить до перевантаження адміністративних судів.

Українська сторона провела також одноденний візит до Апеляційного суду Парижа. П’єр-Франсуа Расін, Президент суду, разом з Жан-Жаком Моро, Президентом палати суду, і Жан-Клодом Прівесом, Першим радником-звітувачем, ознайомили гостей з організацією судочинства, їх відносинами з нищестоящими адміністративними судами, а також з Державною радою, або касаційною інстанцією (див. фото 3). Софі Бенсаїд, керівник секретаріату суду, одночасно пояснила українським партнерам роботу пограмного забезпечення по збору і роботі зі справами, що знаходяться в провадженні суду, а також по обробці даних про справи з моменту їх реєстрації і до винесення рішення (див. фото 4).

Цей ознайомчий візит з органами адміністративного судочинства Франції закінчився відвідинами Версаля в останній день візиту на запрошення Жерара Коружа, Президента адміністративного трибуналу Версаля, під час якого він зустрівся з Олександром Пасенюком і Миколою Сірочем з метою ознайомити їх з діяльністю адміністративного трибуналу першої інстанції.

Олександр Пасенюк і Микола Сіроч під час свого візиту також провели зустрічі в Конституційній раді Франції з професором Жан-Клодом Коліяром, членом Конституційної ради, та Марі-Крістін Мейнінже, відповідальною за зовнішні зв’язки (див. фото 5). Професор Коліяр розповів про роль Конституційної ради як наглядача за конституційністю законів, а також про проведення цією вищою судовою інстанцією в рамках контролю розмежування компетенцій суддів загальної і адміністративної юрисдикцій.

Опубліковано 12/11/2007

Топ