Презентація [fr]

1. Стан французько-українського співробітництва
2. Пріоритети Посольства Франції щодо університетського та наукового співробітництва
3. Принципи діяльності
4. Контакти


За університетське та наукове співробітництво відповідає аташе, який працює як у Посольстві Франції, так і в Відділ університетського та наукового співробітництва (CUS), що знаходиться у Французькому культурному центрі (IFU).

JPEG


1. Стан французько-українського співробітництва

a. Університетське співробітництво

Між вищими навчальними закладами Франції та України було підписано понад 50 угод про співробітництво у різноманітних галузях: математика, прикладні науки, медицина, право, економіка, мова, література тощо.

Інформацію щодо українських університетів можливо знайти на сайті: www.education.gov.ua.

У чотирьох українських закладах (Придніпровська державна академія архітектури та будівництва, Донецький національний технічний університет та Харківський національний економічний університет) у партнерстві з французькими закладами вищої освіти було відкрито «франкомовні відділення», які передбачають залучення французьких викладачів дистанційно чи на місці та отримання подвійного чи спільного диплома по закінченню курсу в галузях будівництво, архітектура, управління, статистична інформатика.

JPEG

б. Наукове співробітництво

З 1992 року Національний центр наукових досліджень Франції (CNRS) та Національна академія наук України спільно керують програмою обмінів науковців, яка діє у координації із програмою Юберта Кюрі (PHC) «ДНІПРО».

PHC (колишня-PAI) «ДНІПРО» (діє на підставі угоди від 10 жовтня 2001 року між Міністерством закордонних справ Франції та Міністерством освіти та науки України) дозволяє фінансувати візити науковців на період до двох років у рамках спільних наукових проектів, розроблених французькими та українськими групами науковців (щоб уникнути тавтології, науковців можна замінити на сторонами). Кожні два роки на сайтах Campus France та Міністерства освіти та науки України оголошується конкурс на отримання таких стипендій.

Інші дослідницькі заклади задіяні у співробітництві з Україною, а саме: IFREMER (Французький дослідницький інститут з експлуатації морських ресурсів), CEA (Комісаріат атомної енергії), INRA (Національний інститут досліджень у галузі агрономії) і т.д.

В Україні у партнерстві з Європейською комісією було відкрито національний інформаційний центр із співробітництва з ЕС у сфері науки і технологій для розповсюдження інформації щодо європейських дослідницьких програм (FP 7, INTAS тощо).
Крім того, спільно з „Українським науково-технічним центром”, Асоціацією «Франція – Україна Інновація і Трансфер» та Національним технічним університетом України „КПІ” проводяться різноманітні заходи для заохочення наукової роботи (налагодження партнерств між французькими підприємствами та українськими лабораторіями).

JPEG


2. Пріоритети Посольства Франції щодо університетського та наукового співробітництва

Діяльність Посольства Франції у сфері університетського та наукового співробітництва має 3 стратегічні напрямки:

a. підсилити міжнародну позицію університетських та наукових закладів Франції:
- орієнтуючи французькі заклади у пошуку українських партнерів
- підтримуючи створення міцних партнерських стосунків з найкращими українськими закладами, надаючи перевагу інтегрованим співробітництвам (освіта/дослідження);
- підтримуючи та заохочуючи наукові проекти співробітництва в традиційно сильних французьких галузях за участі молодих науковців.

б. формувати майбутніх українських партнерів та співрозмовників для трансформації мобільності на інструмент впливу:
- сприяючи розповсюдженню інформації про вищу освіту у Франції поміж українських студентів;
- надаючи стипендії найкращим українським студентам;
- беручи участь у розбудові дієвої мережі молодих франкомовних професіоналів.

в. супроводжувати французькі підприємства задля їхнього міжнародного розвитку:
- сприяючи формуванню українських кадрів, володіючих французькою мовою та/чи знайомих із діловими традиціями французьких підприємств та їх функціонуванням
- полегшуючи налагодження зв’язків між французькими підприємствами та мережею колишніх стипендіатів та випускників французьких освітніх програм, які навчалися в українських франкомовних відділеннях та/чи безпосередньо у Франції
- підкреслюючи важливість для підприємств потенціалу „дослідження&розвиток” в Україні. _

JPEG


3. Принципи діяльності
Посольство Франції керується двома основними принципами для проведення заходів у сфері університетського та наукового співробітництва:

a. Принцип інтеграції
Освітянська, дослідницька та підприємницька діяльності пов’язані між собою, саме тому ми маємо на меті підтримувати заходи, які найбільше сприяють синергії між освітою та наукою, освітою та підприємництвом, підприємництвом та наукою.

б. Принцип партнерства
Співробітництво набуває змісту тільки у випадку, коли воно спирається на зацікавленість з боку якісних і міцних французьких та українських партнерів. Ця зацікавленість виявляється через фінансування заходів обома сторонами.

JPEG


4. Контакти

a. Посольство Франції в Україні

Сільвен РІГОЛЕ, Аташе з університетського та наукового співробітництва

sylvain.rigollet@diplomatie.gouv.fr

Відділ культури та співробітництва (SCAC)
вул. Рейтарська, 39
01 901 Київ
Тел. + 38 044 590 36 70
Факс : + 38 044 590 36 40


б. Відділ університетського та наукового співробітництва (CUS)

Відділ університетського та наукового співробітництва є підрозділом Відділу культури та співробітництва Посольства Франції.

Аташе з університетського та наукового співробітництва керує відділом, метою якого є полегшення, супровід та розвиток університетського та наукового співробітництва між двома країнами.

Сільвен РІГОЛЕ, аташе з університетського та наукового співробітництва
sylvain.rigollet@ifu.kiev.ua

Оксана ЛАНДО, координатор стипендій
oksana.lando@ifu.kiev.ua

Aдрес

Відділ університетського та наукового співробітництва

Вул. Рейтарська, 39

Тел. +38 044 590 22 14

Електронна адреса: oksana.lando@ifu.kiev.ua

Часи прийому: понеділок - п’ятниця з 08.30 до 13.00 та з 14.30 до 17.00.

в. CampusFrance Ukraine

Опубліковано 22/01/2019

Топ