Презентація [fr]

1. Стан французько-українського співробітництва
2. Пріоритети Посольства Франції щодо університетського та наукового співробітництва
3. Принципи діяльності
4. Контакти


За університетське та наукове співробітництво відповідає аташе, який працює як у Посольстві Франції, так і в Відділ університетського та наукового співробітництва (CUS), що знаходиться у Французькому культурному центрі (IFU).

JPEG


1. Стан французько-українського співробітництва

a. Університетське співробітництво

Між вищими навчальними закладами Франції та України було підписано понад 50 угод про співробітництво у різноманітних галузях: математика, прикладні науки, медицина, право, економіка, мова, література тощо.

Інформацію щодо українських університетів можливо знайти на сайті: www.education.gov.ua/ua/universities/.

Багато українських закладів вищої освіти, у партнерстві із французькими внз, створили програми подвійних дипломів, які надають студенту можливість отримати спільний диплом, чи дипломи двох освітніх закладів-партнерів.
Поміж таких програм MBA з бізнес інформатики та МBA з туризму у ХНЕУ ім. Кузнєцова.
Більше інформації про українські-заклади партнери ви знайдете тут: https://www.ukraine.campusfrance.org/nos-partenaires-ukrainiens

JPEG

б. Наукове співробітництво

Програма двусторонніх науково-дослідних проектів (колишня-PAI) «ДНІПРО» (діє на підставі угоди від 10 жовтня 2001 року між Міністерством закордонних справ Франції та Міністерством освіти та науки України) дозволяє фінансувати візити науковців на період двох років у рамках спільних наукових проектів, розроблених французькими та українськими групами науковців. Кожні два роки на сайтах Campus France та Міністерства освіти та науки України оголошується конкурс таких проектів.

З 1992 року Національний центр наукових досліджень Франції (CNRS) та Національна академія наук України спільно керують спільними програмами з наукового співробітництва.

Інші дослідницькі заклади задіяні у співробітництві з Україною, а саме: IFREMER (Французький дослідницький інститут з експлуатації морських ресурсів), CEA (Комісаріат атомної енергії), INRA (Національний інститут досліджень у галузі агрономії) і т.д.
У 2015 році Україна стає асоційованим членом програми Горизонт 2020. У 2018 році Франція та Україна співпрацюють у рамках цієї програми над 65 науково-дослідними проектами, які нараховують 56 українських закладів та 113 французьких. Франція є 2гим за значимістю партнером України в програмі.

Крім того, задля розвитку наукових досліджень українські науковці працюють спільно з „Українським науково-технічним центром”.
України є членом програми EUREKA з червня 2006 року та асоційованим членом ЦЕРНу з 2013 року.

JPEG


2. Пріоритети Посольства Франції щодо університетського та наукового співробітництва

Діяльність Посольства Франції у сфері університетського та наукового співробітництва має 3 стратегічні напрямки:

a. підсилити міжнародну позицію університетських та наукових закладів Франції:
- орієнтуючи французькі заклади у пошуку українських партнерів
- підтримуючи створення міцних партнерських стосунків з найкращими українськими закладами, надаючи перевагу інтегрованим співробітництвам (освіта/дослідження);
- підтримуючи та заохочуючи наукові проекти співробітництва в традиційно сильних французьких галузях за участі молодих науковців.

б. формувати майбутніх українських партнерів та співрозмовників для трансформації мобільності на інструмент впливу:
- сприяючи розповсюдженню інформації про вищу освіту у Франції поміж українських студентів;
- надаючи стипендії найкращим українським студентам;
- беручи участь у розбудові дієвої мережі молодих франкомовних професіоналів.

в. супроводжувати французькі підприємства задля їхнього міжнародного розвитку:
- сприяючи формуванню українських кадрів, володіючих французькою мовою та/чи знайомих із діловими традиціями французьких підприємств та їх функціонуванням
- полегшуючи налагодження зв’язків між французькими підприємствами та мережею колишніх стипендіатів та випускників французьких освітніх програм, які навчалися в українських франкомовних відділеннях та/чи безпосередньо у Франції
- підкреслюючи важливість для підприємств потенціалу „дослідження&розвиток” в Україні. _

JPEG


3. Принципи діяльності
Посольство Франції керується двома основними принципами для проведення заходів у сфері університетського та наукового співробітництва:

a. Принцип інтеграції
Освітянська, дослідницька та підприємницька діяльності пов’язані між собою, саме тому ми маємо на меті підтримувати заходи, які найбільше сприяють синергії між освітою та наукою, освітою та підприємництвом, підприємництвом та наукою.

б. Принцип партнерства
Співробітництво набуває змісту тільки у випадку, коли воно спирається на зацікавленість з боку якісних і міцних французьких та українських партнерів. Ця зацікавленість виявляється через фінансування заходів обома сторонами.

JPEG


4. Контакти

a. Посольство Франції в Україні

Алікс Де ГАССАР, Аташе з університетського та наукового співробітництва

Відділ культури та співробітництва (SCAC)

Французький інститут в Україні


б. Відділ університетського та наукового співробітництва (CUS)

Відділ університетського та наукового співробітництва є підрозділом Відділу культури та співробітництва Посольства Франції.

Аташе з університетського та наукового співробітництва керує відділом, метою якого є полегшення, супровід та розвиток університетського та наукового співробітництва між двома країнами.

Каріна ОХРІМЕНКО, координатор стипендій
karina.okhrimenko@ifu.kiev.ua

Aдреса

Відділ університетського та наукового співробітництва

Французький інститут в Україні

Тел. +38 044 482 23 71, вн. 36

Часи прийому: понеділок - п’ятниця з 08.30 до 13.00 та з 14.30 до 17.00.

в. CampusFrance Ukraine

Опубліковано 03/03/2022

Топ