Процедура попереднього запису на 2015-2016 навчальний рік до національних архітектурних вищих шкіл (ENSA) для іноземних студентів

1- Кого стосується ця процедура?

Процедура попереднього запису (DAP), анкета жовтого кольору, стосується всіх іноземних студентів, які мають іноземні дипломи, і є громадянами країн з-поза меж країн-членів Європейського союзу, держав-членів європейського економічного простору чи країни-кандидата до вступу в ЄС, не беручи до уваги країну проживання; і хочуть навчатися в одній з 20-ти вищих національних архітектурних шкіл(ENSA), які підпорядковуються Міністерству культури та зв’язків з громадськістю Франції.

Ця процедура не стосується наступних кандидатів :

  • іноземці, які мають чи отримають атестат про середню французьку освіту чи еквівалент (володарі дипломів, які дають доступ до університетської освіти відповідно до указу від 3 серпня 1994 року, чи отримані в одному з французьких ліцеїв закордоном). Такі кандидати мають проходити “пост-атестаційну” процедуру (www.admission-postbac.fr).
  • деякі іноземні кандидати:

- володарі французького диплому про вищу освіту;
- учасники між-державних чи між-шкільних договорів;
- іноземці стипендіати уряду Франції, міжнародних установ чи іноземних урядів, коли стипендіальне забезпечення здійснює компетентний французький орган;
- особи без громадянства та біженці;
- діти дипломатів, які працюють на посаді і проживають у Франції;
- студенти, які хочуть приїхати у рамках студентських обмінів.

Такі кандидати подають свої документи безпосередньо до обраної архітектурної школи, без проходження процедури попереднього запису.

2- Які освітні програми мають відношення до цієї процедури?

Подання документів у рамках цієї процедури необхідне для запису на програми, які надають по своєму закінченню такі дипломи:

  • диплом з архітектури (DEEA), який відповідає рівню бакалавра;
  • державний диплом з архітектури (DEA), який відповідає рівню магістра ;
  • державний дозвіл на здійснення архітектурної діяльності від свого ім’я (HMONP).

Кандидати, які хочуть отримати спеціалізований диплом з архітектури (DSA), диплом конкретної архітектурної школи чи кандидата наук, не мають проходити через цю процедуру.

Анкету для подання своєї кандидатури та пояснювальну інформацію можливо завантажити з сайту:

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaFormulaire=11962&cerfaNotice=50888

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11962.do

Опубліковано 15/12/2014

Топ