СПІВРОБІТНИЦТВО У МОВНІЙ ТА ОСВІТНІЙ СФЕРІ

СПІВРОБІТНИЦТВО У МОВНІЙ ТА ОСВІТНІЙ СФЕРІ
- 

- 

- 

- 
Його метою є підтримка розвитку та модернізації викладання
- 
французької мови в Україні відповідно до реформи системи освіти,
- 
яку проводить Міністерство освіти і науки України. Основними заходами
- 
є такі :
- 

- 

- 

- 
• програма післядипломної підготовки викладачів французької мови у
- 
співпраці з Міністерством освіти і науки України; навчальні сесії, які
- 
проводяться по всій Україні для 25 обласних методистів та викладачів
- 
французької мови ;
- 

- 

- 
• програма видання підручників з французької мови за домов$
- 
леністю з Міністерством освіти і науки України, спеціалізованими укра$
- 
їнськими видавництвами та французьким видавництвом CLE International ;
- 

- 

- 
• стажування у Франції для методистів та викладачів французької мови ;
- 

- 

- 
• забезпечення Французького культурного центру у Києві та регіональних
- 
центрів у Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Львові та Одесі
- 
необхідною для викладачів учбовою літературою та дидактичними
- 
матеріалами ;
- 

- 

- 
• відрядження французьких викладачів (практикантів FLE, освітян$
- 
пенсіонерів) для роботи у середніх та вищих навчальних закладах України ;
- 

- 

- 
• складання іспитів за програмами DELF, DALF, а також іспитів за
- 
програмою Паризької торговельно$промислової палати (CCIP) ;
- 

- 

- 
• розвиток дистанційного викладання французької мови (співпраця
- 
з Національним технічним університетом « КПІ ») ;
- 

- 

- 
• підтримка Української асоціації викладачів французької мови (APFU) ;
- 

- 

- 
• підтримка газети « Le Français », яка виходить у видавництві « Шкільний світ ».
- 

- 

- 

- 
Курси французької мови (всі рівні, спеціалізована французька мова) пропо$
- 
нуються Французьким культурним центром у Києві та Альянс франсез у регіонах.
- 

- 

- 

- 
Французька школа м. Києва
- 

- 
У 1994 році Посольство створило французьку школу м. Києва, яка є однією
- 
зі складових частин його співробітництва з Україною. Керівництво школою
- 
здійснює Асоціація батьків учнів. Школа має акредитацію Міністерства
- 
національної освіти Франції і працює за угодою з Агенцією з викладання за
- 
французькою системою освіти за кордоном (AEFE). Вона приймає на навчання
- 
дітей громадян Франції та вихідців з інших франкомовних країн, а також
- 
українських дітей.

Опубліковано 31/03/2005

Топ