Контроль чинності шлюбів

Законом № 2006-1316 від 14 листопада 2006 р. було вжито заходів для підсилення вже існуючих положень з метою покращення рівноваги між повагою шлюбних прав та захистом інституту шлюбу.

Цей закон підсилює важливість дошлюбної процедури:

- для шлюбів, які укладаються у Франції

·обов’язок кандидатів у шлюб підтвердити свою особу

·новий порядок співбесіди з майбутнім подружжям, у випадку сумнівів щодо справжності їхніх шлюбних намірів

- для шлюбів, які укладаються за межами Франції

·контроль чинності шлюбу відбуватиметься в рамках дошлюбних формальностей, важливість яких посилено. Співбесіда з майбутніми батьками дозволить консульським службам звертатися до прокурора з метою опротестувння шлюбу, зокрема якщо вона дозволяє мати сумніви щодо справжності шлюбних намірів.

·у разі невиконання дошлюбних формальностей реєстрація свідоцтва про одруження, відтепер обов’язкова для того, щоб акт можна було по праву опротестувати у Франції, буде ускладненою.

- для боротьби з примусовими шлюбами, у Франції та за її межами

неповнолітній член подружжя або майбутній член подружжя повинен буде, в будь-якому випадку, самостійно пройти співбесіду з офіцером громадянського стану;

Ці нові правила стосуватимуться шлюбів, які укладатимуться з 1 березня 2007 р.

***

ФРАНЦІЯ ПІД МІКРОСКОПОМ

Закон від 14 листопада 2006 року про контроль чинності шлюбів

Шлюб основується на обміні згодами в момент його укладення: погоджуючись взяти один одного за чоловіка та дружину, подружжя вступає у спільне життя, яке не обмежується спільним дахом, але передбачає справжнє бажання розділяти подружнє життя.

З 1993 року ми стаємо свідками значного зростання кількості міжнаціональних шлюбів - у Франції укладено 45 000 міжнаціональних шлюбів і стільки ж за її межами, що складає 28 % від загальної кількості шлюбів, укладених громадянами Франції. Кількість шлюбів, укладених за кордоном, за десять років зросла більше, ніж удвічі, з 20 607 у 1994 році до 44 727 у 2004 році, майже всі ці шлюби були міжнаціональними. Важливість глобалізації та досягнення шлюбного віку громадянами Франції – вихідцями з імміграції, частина з яких одружується з вихідцями з країни походження їхніх батьків, пояснюють таке значне зростання.

Зіткнувшись з проблемою поставлення під сумнів цінностей інституту шлюбу через зростання кількості фіктивних шлюбів (кількість заяв у прокуратуру з боку консульських служб зросла з 346 у 1998 р. до 1733 у 2005 р.), Уряд підготував, законом № 93-1417 від 30 грудня 1993 року, підгрунтя для контролю справжності шлюбних намірів. Говорячи про шлюби, які укладаються за кордоном, це положення встановлює механізм контролю справжності шлюбу, який вступає в дію після його укладення, у момент реєстрації свідоцтва.

Нещодавня оцінка розмірів шлюбного шахрайства показало, що цих заходів було недостатньо. Наше занепокоєння поділяється, до речі, багатьма нашими європейськими партнерами, як свідчить резолюція Ради Європейського Союзу 97/С 382/01 від 4 грудня 1997 року, про вжиття заходів щодо боротьби проти фіктивних шлюбів, та більш новий документ - тексти, одобрені Парламентською Асамблеєю Ради Європи стосовно примусових шлюбів (резолюція 1468 та рекомендації 1723 від 5 жовтня 2005 р.)

Зовсім недавно було вжито нових заходів, а саме законом № 2006-1316 від 14 листопада 2006 р., для посилення вже існуючих положень з метою покращення рівноваги між повагою шлюбних прав та захистом інституту шлюбу. Цей закон підсилює дошлюбну процедуру:

-  для шлюбів, які укладаються у Франції

· обов’язок кандидатів у шлюб підтвердити свою особу
· новий порядок співбесіди з майбутнім подружжям, у випадку сумнівів щодо справжності їхніх шлюбних намірів

-  для шлюбів, які укладаються за межами Франції

· контроль чинності шлюбу відбуватиметься в рамках дошлюбних формальностей, важливість яких посилено. Співбесіда з майбутніми батьками дозволить консульським службам звертатися до прокурора з метою опротестувння шлюбу, зокрема якщо вона дозволяє мати сумніви щодо справжності шлюбних намірів.
· у разі невиконання дошлюбних формальностей реєстрація свідоцтва про одруження, відтепер обов’язкова для того, щоб акт можна було по праву опротестувати у Франції, буде ускладненою.

-  для боротьби з примусовими шлюбами, у Франції та за її межами

неповнолітній член подружжя або майбутній член подружжя повинен буде, в будь-якому випадку, самостійно пройти співбесіду з офіцером громадянського стану;

Ці нові правила стосуватимуться шлюбів, які укладатимуться з 1 березня 2007 р.

Деякі визначення

Міжнаціональний шлюб: шлюб між громадянами Франції та іноземцями, в тому числі вихідцями з Європейського союзу.

Симульований шлюб: шлюб, який не засновується на реальному бажанні чоловіка та жінки стати подружжям. Шлюб може бути кваліфіковано, як “симульований”, або за відсутністю відкритості шлюбних намірів, або за посягання на шлюбні свободи. Поняття симульованого шлюбу покриває, таким чином, поняття “фіктивного шлюбу”, який укладається виключно з міграційною метою та для отримання службових, соціальних, грошових або спадкоємних переваг, а також примусовий шлюб, у якому члена подружжя позбавлено можливості волевиявлення, одружуватися чи ні, вибору партнера.

Зареєстроване одруження (свідоцтво): акт, що відповідає шлюбу, укладеному за кордоном місцевим офіцером громадянського стану та зареєстрованому французьким громадянським станом через територіально компетентне французьке дипломатичне або консульське представництво.

Шлюб, укладений консульським офіцером громадянського стану: він називається “складеним” і “незареєстрованим”. В більшості країн консульський офіцер громадянського стану може укладати шлюб лише тоді, коли обидва члени подружжя є громадянами Франції.

Законодавчі документи щодо проекту закону про контроль справжності шлюбів.

Опубліковано 03/09/2013

Топ